FEROPROMET KRALJEVO

Osnovna delatnost na osnivanju, a i u daljem poslovanju je bila sakupljanje i primarna obrada sekundarnih sirovina, obojenih metala kako iz industrije tako i od fizičkih lica i vraćanje u proces proizvodnje.

Vodeći proizvođač opruga i jedan od najvećih u okruženju

Feropromet značajno povećava svoju delatnost dobijanjem neophodnih dozvola.

Feropromet d.o.o. Kraljevo je osnovan 20.02.1990. Osnovna delatnost na osnivanju, a i u daljem  poslovanju je bila sakupljanje i primarna obrada sekundarnih sirovina, obojenih metala kako iz industrije tako i od fizičkih lica i vraćanje u proces proizvodnje, čime se postižu značajne uštede energije i očuvanje životne sredine. Kompanija Feropromet 2010. značajno povećava svoju delatnost dobijanjem neophodnih dozvola  sa ciljem pružanja usluga u domenu ekološkog inžinjeringa – organizovanog prikupljanja, transporta, privremenog skladištenja i konačnog zbrinjavanja farmaceutskog, medicinskog i drugih vrsta opasnog i neopasnog otpada.

Feropromet je  stvorio kadrovske, organizacione i optimalne tehničke uslove (skladište, oprema, ADR vozila) za sistemski vođene procedure zbrinjavanja otpada, koje odgovaraju važećim zakonskim aktima. FEROPROMET je ovlašćeni operater koji poseduje rešenje Ministarstva zaštite životne sredine Srbije za obavljanje ove delatnosti,  i u skladu sa tim je u obavezi da poštuje kompletnu zakonsku regulativu kako Republike Srbije, tako i EU (pravila i principi Bazelske konvencije o prekograničnom kretanju otpada i Direktive EU 1013/2006 o kretanju otpada).

Nakon uspešnog poslovanja tokom prethodnog perioda 2015. godine nastavljamo  sa proširivanjem delatnosti dobijanjem dozvola za upravljanjem elektronskim otpadom. Stalni napredak društva uslovljava ubrzani razvoj savremenih tehnologija što dovodi do sve veće proizvodnje i upotrebe različitih električnih uređaja i opreme bez kojih je svakodnevni život prosto nemoguće zamisliti. Električna i elektronska oprema i uređaji (tzv. EE oprema) predstavlja sve proizvode koji su za

svoj pravilan rad u potpunosti zavisni od električne energije ili elektromagnetnih polja kao i opremu za proizvodnju, prenos i merenje struje ili za merenje jačine elektromagnetnog polja i namenjena je korišćenju pri naponu koji ne prelazi 1.000V za naizmeničnu i 1.500V za jednosmernu struju i ne uključuje ambalažu.

Kada iz bilo kog razloga ova EE oprema postane neupotrebljiva, pretvara se u EE otpad o kome se treba pobrinuti.Električni i elektronski otpad (tzv. EE otpad) je otpadna električna i elektronska oprema uključujući sklopove i sastavne delove, koji nastaju u privredi (industriji, obrtu i slično), zatim elektronski otpad iz domaćinstva, odnosno otpadna električna i elektronska oprema nastala u domaćinstvima ili u proizvodnim i/ili uslužnim delatnostima kada je po vrsti i količini slična EE otpadu iz domaćinstva.Elektronski i električni otpad ima karakter opasnog otpada i prema Zakonu o upravljanju otpadom (član 50.) ne može se mešati sa drugim vrstama otpada. Zbog toga je potrebno da se sa EE otpadom veoma pažljivo radi i da se njegova reciklaža obavi uz apsolutno poštovanje zakona.Cilj manipulisanja EE otpadom je uspostavljanje sistema za odvojeno sakupljanje elektricnog i elektronskog otpada. Potrebno je da bude razvrstan na osnovu kategorije EE otpada radi njegove dalje upotrebe, zbrinjavanja i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

U 2016. otvora se pogon za proizvodnju opruga u prostorijama nekadašnje fabrike opruga GIBNJARA, tako se naslajući na tradiciju dugu više 60 godina u ovoj delatnosti. Posle šest meseci poslovanja sa novim pogonom Feropromet Pogon industrijska 27 postaje danas vodeći proizvođač opruga u Srbiji i jedan od najvećih u okruženju.

FEROPROMET KRALJEVO

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakva pitanja ili želite saradnju sa našom kompanijom!

TOP